Landsbyoversigt og ansvarlige 2023

Alle institutioner er inddelt i landsbyer. Landsbyerne er et mindre fællesskab i det store børnefestugefællesskab. Herunder kan du se hvilke landsbyer de enkelte institutioner hører til.

Hver landsbyansvarlig er kontaktperson mellem Koordinationsudvalget og Landsbyen, både op til og under Børnefestugen. Nederst på siden kan du læse om forventninger til den landsbyansvarlige.
 

Rød Lejr

Landsbyansvarlig: Anna Skovhus - 60920728

Sydstjernen, På Sporet, Lindegården, Alfely, Toftekær, Søndergården, Troldhøj, dagplejen.

 

Grøn Lejr

Landsbyansvarlig: Laila Bates- 25686517

Hyldespjældet, Brillesøen, Ved vejen, Baunegården, Albertslund lilleskole

 

Blå Lejr

Landsbyansvarlig: Jes - 26228847

Kastanjen, Damgården, Stensmosen, Roholmhaven, 

 

Orange Lejr:

Landsbyansvarlig: 

Egelundskolen, Grønningen, Egeskoven

 

Gul Lejr

Landsbyansvarlig: Anita Alstrup - Inge Andersen

Herstedvester skole, Lysthuset, Stjernen, Lærkelængen, Brøndagerskolen

 

Hvid Lejr

Landsbyansvarlig: Marc Alix 52687963

Herstedøster Skole, Hjerter To, Kastanjehuset, Bifrost, Storagergård, herstedøster 3xy

 

Turkis Lejr

Landsbyansvarlig: Nicolaj Jensen - 31392933

Herstedlund skole, Herstedlund SFO

 

Sort Lejr:

Landsbyansvarlig: Peer Hansen, bakkens hjerte

Klubberne: Storagergård, Kærnehuset, Bakkens Hjerte, Svanen, klub Nord, Hedemarken.

 

Koordinationsgruppe, Aftægtsgruppen

 

Vennerne: Bibliotek, Vikingerne, Billedskolen, Musikskolen, forvaltningsgruppen dagtilbud/skole.

 

 

Opgaven for den landsbyansvarlige er:
- At være kontakt mellem landsbyen institutioner og koordinationsudvalget.

- Deltage i evt. koordinationsudvalgets morgenmøde, under Børnefestugen, samt at videregive informationer herfra til landsbyen.

-Er ansvarlig for at landsbyens beslutninger vedrørende aktiviteter videreformidles til koordinationsudvalget.

-Er ansvarlig for at søge om økonomi til landsbyens udadvendte aktiviteter.

-At landsbyen lejrpladser opbygges, så alle brandforskrifter overholdes.

-Ansvarlig for oprydning af landsbyens lejerpladser, under og efter Børnefestugen, samt for rengøring af toiletter, sørge for tømning/ udskiftning af affaldscontainere