Brandregler

UDSKRIV - OG HÆNG SYNLIGT I JERES TELTE 

 

Download: Download: brandregler (docx - 16 kb)

Download: evakueringsplan (docx - 36 kb)

 

 

 

 

Brand- og evakueringsplan for Børnefestugen

  • Opdager du brand skal du ringe 1-1-2. Oplys dit navn og hvor det brænder.
  • Adressen: Borgmester Hans Nielsens vej 1
  • Giv besked om branden videre til andre medarbejdere, så børn og personale kan forlade pladsen
  • Evakuer børnene til samlingspunkterne mod fodboldbaner eller parkeringsplads
  • Giv besked i Førstehjælps campingvogn.
  • Gå op til vejen og tag imod udrykning

%MCEPASTEBIN%