IT- & Privatlivspolitik

Billeder på hjemmesiden

Alle billeder som er lagt på denne hjemmeside,kræver ikke tilladelse da de er taget i forbindelse med et offentligt åbent arrangement

Det betyder også at ingen billeder fra dette site, må bruges i andre sammenhænge. 

 

Kontakt via E-mail:

vi vil forsøge at besvare alle E-mails inden for en uge. Hvis indholdet af E-mailen ikke kan besvares med det samme, vil du via E-mail få besked om hvornår du kan forvente en afklaring.

 

Anonymitet for vores brugere
Brugen af vores hjemmeside er anonym.

 • Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig.
 • Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart.
 • Vi registrerer hverken din IP-adresse eller benytter os af Cookies.

Hvis du tilmelder dig vores beskedservice, registrerer vi kun de data du selv indtaster og du kan altid afmelde dig igen. Ingen af de modtagne oplysninger videregives eller sælges til tredjepart og eventuelle tilmeldte emails vil være beskyttet mod spam.


Statistik om vores brugere 
For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider vores brugere anvender mest.

Vi indsamler følgende informationer om dit besøg på vores hjemmeside: 

 • URL (www-adresse på den side du besøger hos os)
 • Tidspunkt for hvornår den enkelte side er blevet besøgt
 • Refererer (Den side du kommer fra, fx hvis du har fundet siden hos Google)
 • Ord der søges på i søgefunktionen

Du kan læse mere om borgernes IT-sikkerhed på www.it-borger.dk

 

Målsætninger for hjemmesiden 
Koordinationsgruppen for Børnefestugen har opstillet følgende målsætninger for hjemmesiden:

 • Hjemmesiden skal i fremtræden og indhold afspejle Børnefestugens værdier, kultur og profil.
 • Det er målet at hjemmesiden fremstår informativ således at personale i Albertslunds institutioner og skoler er involveret i beslutninger og planlægning af Børnefestugen.
 • Forældre og personale skal have mulighed for indflydelse på hjemmesidens indhold.
 • Hjemmesiden skal være i overensstemmelse med Statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed.

 

Hjemmesiden skal primært være orienteret mod følgende målgrupper :

 • Medarbejdere i Albertslund kommunes institutioner og skoler
 • Forældre og børn (via f.eks, billederne og videoklip på hjemmesiden)
 • Aktuelle og potentielle samarbejdspartnere og interessenter.
 • Lokalområdet, Albertslund kommune mv.

Tiltag og aktiviteter til opnåelse af opstillede mål
Nedenstående tiltag og aktiviteter skal sikre opfyldelsen af de opstillede mål. Endvidere skal hjemmesiden årligt evalueres af både koordinationsgruppe og af institutionsrepræsentanter på Børnefestuge Stormøder med henblik på forbedringer.

Vedr. kommunikation

 • Modtagne E-mails søges behandlet og besvaret inden for en uge.
 • Brugere opfordres til kontakt
 • Hjemmesiden er et fast punkt på alle koordinationsgruppemøder

Vedr. Aktualitet og Vedligeholdelse

 • Koordinationsgruppen for Børnefestugen har det overordnede ansvar for hjemmesidens aktualitet og vedligeholdelse
 • Koordinationsgruppen  v/ Mette Sanderhage varetager den løbende opdatering af hjemmesiden
 • Opdatering bør foretages minmimum en gang om måneden - enkelte områder dog oftere
 • Koordinationsgruppen for Børnefestugen afsætter nødvendige ressourcer til opdatering
 • Koordinationsgruppen for Børnefestugen opfordrer både  medarbejdere og forældre til at komme med forslag til aktuelt indhold
 • Koordinationsgruppen for Børnefestugen skal anvende hjemmesiden til at kommunikere alle aktuelle relevante informationer til målgrupperne.

Vedr. Tilgængelighed

Institutionen samarbejder med IT-firmaet Alia om specifikke IT-kompetencer for herigennem at opnå den bedst mulige tilgængelighed (der bl.a. omfatter at hjemmesiden er handicapvenlig og kan ses af langt de fleste brugere).

 

Vedr. Email og Spam

Alle offentliggjorte email-adresser på hjemmesiden er "kodet", hvilket betyder at kendte spam-robotter, der "høster" email-adresser, ikke får adgang til selve indholdet på hjemmesiden.